Terug naar het overzicht

Update cookiewetgeving

Het internet biedt haast onbeperkte mogelijkheden om op de voorstoel te zitten naast de consument op zijn ‘customer journey’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestandjes (cookies) die worden geplaatst en uitgelezen op de randapparatuur van (abonnees of) gebruikers. Het is een misverstand om te denken dat deze regelgeving uit de Telecommunicatiewet allen van toepassing is op pc en lap tops. Deze regelgeving is ook van toepassing op tablets en smartphones. Het plaatsen en/of uitlezen is alleen toegestaan als de gebruiker is geïnformeerd en toestemming heeft gegeven. Cookies om iemand te tracken, advertentie cookies en dergelijke zijn dus allemaal cookies waarover de gebruiker (surfer) dient te worden geïnformeerd en toestemming voor dient te geven. En pas als die toestemming is verkregen dan mogen die bestandjes worden geplaatst of uitgelezen. Dus niet eerst plaatsen en dan toestemming vragen!

Op deze wettelijke verplichting (informeren en toestemming krijgen) bestaan drie uitzonderingen:

Cookies…

  1. met als uitsluitend doel de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, denk hierbij bijvoorbeeld aan logo’s en foto’s die op iedere pagina terug komen (en dan zonder pixel technologie, want dat maakt het weer een cookie waarover dient te worden geïnformeerd en waarvoor toestemming nodig is) maar ook aan load balancing cookies;
  2. die strikt noodzakelijk zijn om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst op de website te leveren, denk hierbij aan winkelmandjes, taalinstelling onthouden van inlognaam;
  3. mits die geen of geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker (surfer) – om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.

Met name deze derde categorie is ‘nieuw’. En hieronder worden begrepen cookies die worden geplaatst niet om een profiel op te stellen van de abonnee of gebruiker (surfer), maar om echt de werking van de dienst, bij affiliate cookies om te kunnen verrekenen en niet om een profiel van de abonnee of gebruiker (surfer), idem bij A/B testen: het gaat om de resultaten van de getoonde versies en niet voor informatie van de abonnee of gebruiker (surfer).

Voor bijvoorbeeld Google Analytics toepassingen, maar naar analogie ook van toepassing op andere analytics pakketten, is er een uitgebreider lijstje opgesteld door het College bescherming persoonsgegevens waaraan dient te worden voldaan:

Er dient een bewerkersovereenkomst met Google te worden afgesloten; Het is verplicht om het volledige IP-adres te anonimiseren (door het laatste octet van het IP-adres te verwijderen);
De optie gegevens delen met Google dient worden uitgezet. Informeren van de abonnee of gebruiker (surfer) over het gebruik van Google Analytics en bieden van de optout mogelijkheid in het cookiestatement.

Informeren en toestemming

Is het altijd noodzakelijk om iemand echt een vakje aan te laten vinken voor toestemming? Ja en nee. Dit is afhankelijk van de mate van informatie die wordt gegeven op de landingspagina van een website: hoe meer en duidelijk de informatie is kan gebruik worden gemaakt van de optie om te melden dat wanneer men doorgaat met het gebruik van de website dat betekent dat er toestemming wordt gegeven. Naar mate er minder informatie op de landingspagina wordt gegeven is het waarschijnlijker dat toestemming wordt verkregen door inderdaad een toestemmingsbox aan te vinken of iets dergelijk. Website eigenaren moeten hier dus een keuze maken, veel informatie, laagdrempelige methode om toestemming te krijgen, minder informatie dan liggen de eisen aan het verkrijgen van toestemming hoger.

Veel gemaakte fout

Een veel gemaakte fout op dit moment is dat er keurig een tekst over cookies wordt weergegeven, beperkt of uitgebreid terwijl meteen op de achtergrond de cookies worden geplaatst/uitgelezen, zonder dat de toestemming al feitelijk is verkregen. Dit is een onjuiste werkwijze, omdat de toestemming er vooraf aan dient te gaan. Dit is overigens een probleem van het CMS pakket en de reden waarom het aantal cookie-walls weer aan het toenemen is.