Terug naar het overzicht

Google Shopping

Google Shopping kun je het beste vergelijken met Beslist.nl of Vergelijk.nl. Het is een zoekmachine voor allerlei soorten consumenten producten. In Nederland kennen we Google Shopping vooral van de productafbeeldingen, die verschijnen bij productgerelateerde zoekopdrachten op Google.nl. Bij de Google AdWords campagnes die Expand Online voor diverse webshops beheert zien we dat Google Shopping een steeds belangrijkere rol vervult in het genereren van verkopen en omzet. Dat komt door een aantal voordelen die de productafbeeldingen bieden ten opzichte van de tekstadvertenties op Google.nl.


Voordelen Google Shopping

  • Door de productafbeeldingen vallen Shopping-advertenties meer op dan reguliere tekstadvertenties. Hierdoor zien we dat mensen steeds vaker klikken op deze afbeeldingen en minder vaak op de tekstadvertenties.
  • Bij een tekstadvertentie weet de consument nog niet hoe het product er uit ziet, dat komen ze pas te weten ná een klik op de advertentie. Bij een Google Shopping advertentie is het product direct zichtbaar en dit resulteert in een hogere conversiekans. De kans is bovendien groter dat het product aan de verwachtingen van de consument voldoet.
  • Een ander voordeel van de Google Shopping is dat er niet één advertentie per adverteerder zichtbaar is, maar soms wel acht advertenties/producten tegelijkertijd. Hierdoor is de kans groter dat de consument vindt wat hij zoekt in jouw webshop.

 

Product feed

Cruciaal voor het succes van een Google Shopping campagne is de product feed. Dit is een bestand met hierin al uw producten en de bijbehorende kenmerken. De vindbaarheid van uw producten op Google Shopping is sterk afhankelijk van de productinformatie die in de product feed staat. Deze informatie koppelt Google namelijk aan de zoekopdrachten op Google.nl. Wanneer Google een match vindt, dan worden er advertenties weergegeven.

Voor het verbeteren van deze match tussen zoekopdracht & product heeft Expand Online in-house een aantal tools ontwikkelt die de kans op een match met de Google zoekopdrachten verhogen. Zo zorgt de eCommerce Productfeed Optimizer er voor dat productinformatie wordt verrijkt en uw product feed voldoet aan alle vereisten die Google aan de product feed stelt.

Meer informatie

Vragen? Of wil je meer weten? Check eens bij Ferdi, vindt ‘ie leuk!

Ferdi Scheers, Online marketing consultant
Stel je vraag!