Terug naar het overzicht

Achmea

Er zijn in Nederland ruim 10 miljoen klanten die een verzekering hebben bij Achmea of één van haar Nederlandse merken. Achmea en Expand Online werken samen om Achmea als de beste werkgever te profileren. Binnen de campagne staat online recruitment en arbeidsmarktcommunicatie centraal. Niet alleen wordt er gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid van Achmea als werkgever, ook is er nog beter inzicht in kwantiteit én kwaliteit van mogelijke kandidaten.

 

Uitdaging

Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Het vinden en motiveren van nieuw talent, zeker binnen de meer technisch georiënteerde functies is één van de belangrijkste speerpunten binnen de huidige strategie. Achmea was enerzijds op zoek naar advies en uitvoering van doelgerichte online campagnes. Anderzijds zorgden verschillende datasystemen (onder andere Talentlink) op dat moment voor grote onduidelijkheid op het gebied van rapportage en meetbaarheid.

 

Strategie en aanpak

De afgelopen 6 jaar is een hechte samenwerking ontstaan op verschillende gebieden. Met behulp van doelgroepgerichte banner-, video- en social media campagnes wordt de huidige arbeidsmarkt communicatiecampagne “Kunnen wij jou onze klanten toevertrouwen” ondersteund. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt op de verschillende deelgebieden finance, ICT, zorg, juridisch, marketing en management. Om ook bij jonge IT talenten op de radar te komen zijn gerichte wervingscampagnes opgezet met behulp van Display, LinkedIn, Google, Indeed en Gmail Sponsored Promotions. Tot slot zijn er actiecampagnes ingericht speciaal voor SAP-specialisten om de Business Course en Traineeships onder de aandacht te brengen.

Om te kunnen sturen op kwantiteit én kwaliteit is een flinke stap gemaakt in slimme data. Samen met Achmea ICT zijn de verschillende databronnen gecombineerd tot overzichtelijke rapportages. Hierdoor is de meetbaarheid en rapportage binnen Achmea flink geoptimaliseerd, is er realtime inzicht in het effect van de campagnes en kunnen deze razendsnel worden bijgestuurd. Met behulp van workshops en kennisdeling op het gebied van meetbaarheid (Google Analytics) en SEO heeft een groot deel van de Achmea staff inmiddels ook inzicht en grip op de data.

 

Resultaat

De doorlopende SEA campagne heeft – ondanks een gelijk budget – geresulteerd in een stijging van 33% in verkeer en een verhoging van het aantal sollicitaties met 100%. Het organische verkeer is met behulp van de SEO campagne gestegen met 156%. De campagnes gericht op de specifieke doelgroepen hebben gezorgd voor een verhoging van de zichtbaarheid van Achmea als werkgever. Daarnaast is er beter inzicht in kwantiteit én kwaliteit van kandidaten per mediakanaal.

 

“Eén van de eisen die Achmea stelde aan het online marketing bureau was de mate van kennis in recruitmentcampagnes. Een dedicated team van consultants dat dagelijks bezig is met recruitmentcampagnes was dan ook één van de doorslaggevende redenen om met Expand Online in zee te gaan.” Mitchell van Koert
Senior adviseur arbeidsmarkt marketing